transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visual impairment and ocular abnormalities in children with fetal alcohol syndrome

Författare och institution:
Kerstin Strömland (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi)
Publicerad i:
Addiction Biology, 9 ( 2 ) s. 153-157
ISSN:
1355-6215
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
optic-nerve, facial features, range-camera, involvement, rats
Postens nummer:
80192
Posten skapad:
2008-12-08 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007