transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decentralized responsibility for costs of outpatient prescription pharmaceuticals in Sweden - Assessment of models for decentralized financing of subsidies from a management perspective

Författare och institution:
Gina Bergström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Ingvar Karlberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
HEALTH POLICY, 81 ( 2-3 ) s. 358-367
ISSN:
0168-8510
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
budget silo mentality, drug budget, germany, policy, fundholders, expenditure, experience, improve, europe, care
Postens nummer:
80190
Posten skapad:
2008-12-08 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007