transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical and bacteriological outcome of different doses and duration of pivmecillinam compared with placebo therapy of uncomplicated lower urinary tract infection in women: The LUTIW project

Författare och institution:
Sven A. Ferry (-); Stig Holm (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Hans Stenlund (-); Rolf Lundholm (-); Tor J. Monsen (-)
Publicerad i:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE, 25 ( 1 ) s. 49-57
ISSN:
0281-3432
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
randomized controlled-trial, antibiotic-treatment, general-practice, adult women, cystitis, diagnosis, care, sensitivity, guidelines
Postens nummer:
80187
Posten skapad:
2008-12-08 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007