transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Permeability behaviour of lipid vesicles prepared from plant plasma membranes - impact of compositional changes

Författare och institution:
Anna H Berglund (Botaniska institutionen, fysiologisk botanik); Karin E. Larsson (Botaniska institutionen, fysiologisk botanik); Conny Liljenberg (Botaniska institutionen, fysiologisk botanik)
Publicerad i:
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1682 ( 1-3 ) s. 11-17
ISSN:
1388-1981
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biofysik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Nyckelord:
phospholipid-bilayers, alpha-tocopherol, cholesterol, stress, curvature, tolerance, protons
Postens nummer:
80186
Posten skapad:
2008-12-08 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007