transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of the quality of drug therapy among elderly patients in nursing homes - A computerized pharmacy register analysis

Författare och institution:
Åsa Bergman (-); Jonny Olsson (-); Anders Carlsten (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Margda Waern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Johan Fastbom (-)
Publicerad i:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE, 25 ( 1 ) s. 9-14
ISSN:
0281-3432
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
inappropriate medication use, events, polypharmacy, admission, criteria
Postens nummer:
80183
Posten skapad:
2008-12-08 15:28
Posten ändrad:
2010-11-19 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007