transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The significance of control models: Intentional and unintentional effects

Författare och institution:
Björn Brorström (Förvaltningshögskolan); Bo Hallin (-); Gustaf Kastberg (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH, 14 ( 7 ) s. 889-904
ISSN:
1049-7323
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
80160
Posten skapad:
2008-12-08 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007