transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deception through telling the truth?! Experimental evidence from individuals and teams

Författare och institution:
Matthias Sutter (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
The Economic Journal, 119 s. 47-60
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
80148
Posten skapad:
2008-12-08 14:54
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007