transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trust in India and Sweden: An experimental examination of the Fukuyama conjecture

Författare och institution:
Ali M. Ahmed (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Osvaldo Salas (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Cross-Cultural Research, 42 ( 4 ) s. 420-429
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
80142
Posten skapad:
2008-12-08 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007