transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Purinergic receptor expression and activation in first trimester and term human placenta

Författare och institution:
VHJ Roberts (-); LH Waters (-); Theresa L Powell (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
PLACENTA, 28 ( 4 ) s. 339-347
ISSN:
0143-4004
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
extracellular atp, cytotrophoblast cells, epithelial-cells, p2x receptors, 1st trimester, ca2+ entry, calcium, release, utp, p2y(2)
Postens nummer:
80141
Posten skapad:
2008-12-08 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007