transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extracellular matrix of the human cyclic corpus luteum

Författare och institution:
Helen F. Irving-Rodgers (-); Barbro Fridén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Stephanie E. Morris (-); Helen D. Mason (-); Mats Brännström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Kiyotoshi Sekiguchi (-); Noriko Sanzen (-); Lydia M. Sorokin (-); Yoshikazu Sado (-); Yoshifumi Ninomiya (-); Raymond J. Rodgers (-)
Publicerad i:
MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION, 12 ( 9 ) s. 525-534
ISSN:
1360-9947
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
Nyckelord:
antral ovarian-follicles, human granulosa-cells, monoclonal-antibodies, membrana granulosa, bovine follicles, basal lamina, iv collagen, versican, localization, chains
Postens nummer:
80140
Posten skapad:
2008-12-08 14:45
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007