transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neruda, poet of the century.

Författare och institution:
Alejandro Urrutia (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
Publicerad i:
Moderna språk, 98 ( 2 ) s. 202-208
ISSN:
0026-8577
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
80138
Posten skapad:
2008-12-08 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007