transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sequence variants of IDE are associated with the extent of beta-amyloid deposition in the Alzheimer's disease brain

Författare och institution:
Mia E.-L. Blomqvist (-); Katy Chalmers (-); Niels Andreasen (-); Nenad Bogdanovic (-); Gordon K. Wilcock (-); Nigel J. Cairns (-); Lars Feuk (-); Anthony J. Brookes (-); Seth Love (-); Kaj Blennow (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap); Patrick G. Kehoe (-); Jonathan A. Prince (-)
Publicerad i:
Neurobiology of Aging, 26 ( 6 ) s. 795-802
ISSN:
0197-4580
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
Nyckelord:
insulin-degrading enzyme, block spanning ide, linkage disequilibrium, missense mutations, converting enzyme, plasma a-beta-42, in-vivo, a-beta, protein, onset
Postens nummer:
80129
Posten skapad:
2008-12-08 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007