transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Five-year outcome of cholinergic treatment of Alzheimer's disease: Early response predicts prolonged time until nursing home placement, but does not alter life expectancy

Författare och institution:
Åsa K. Wallin (-); L. Gustafson (-); Magnus Sjögren (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); C. Wattmo (-); Lennart Minthon (-)
Publicerad i:
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 18 ( 2 ) s. 197-206
ISSN:
1420-8008
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
Nyckelord:
cerebral-blood-flow, mini-mental-state, senile dementia, open-label, tacrine, donepezil, tetrahydroaminoacridine, multicenter, mortality, pressure
Postens nummer:
80125
Posten skapad:
2008-12-08 14:30
Posten ändrad:
2011-01-10 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007