transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vascular function and sphingosine-1-phosphate regulate development of the dorsal pancreatic mesenchyme

Författare och institution:
Josefina Edsbagge (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi); Jenny K. Johansson (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi); Farzad Esni (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi); Yang Luo (-); Glenn L. Radice (-); Henrik Semb (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi)
Publicerad i:
DEVELOPMENT, 132 ( 5 ) s. 1085-1092
ISSN:
0950-1991
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
Nyckelord:
endothelial growth-factor, sphingosine 1-phosphate, n-cadherin, differentiation, proliferation, expression, receptors, signals, cells, gene
Postens nummer:
80120
Posten skapad:
2008-12-08 14:28
Posten ändrad:
2013-01-28 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007