transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transcobalamin polymorphism and serum holo-transcobalamin in relation to Alzheimer's disease

Författare och institution:
Andrew McCaddon (-); Kaj Blennow (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap); Peter Hudson (-); Alan Hughes (-); Joan Barber (-); Rob Gray (-); Gareth Davies (-); John H.H. Williams (-); Jennifer Duguid (-); Alwyn Lloyd (-); Steve Tandy (-); Marge Everall (-); Howard Cattell (-); Anne McCaddon (-); Dick Ellis (-); Mona Palmér (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Nenad Bogdanovic (-); Carl-Gerhard Gottfries (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Henrik Zetterberg (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Lars Rymo (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Björn Regland (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 17 ( 3 ) s. 215-221
ISSN:
1420-8008
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
Nyckelord:
methylenetetrahydrofolate reductase, risk factor, codon-259 polymorphism, genetic-polymorphism, plasma homocysteine, common mutation, ii isoproteins, dementia, vitamin-b12, deficiency
Postens nummer:
80110
Posten skapad:
2008-12-08 14:20
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007