transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Description, description of action, and iteration - Reflections originating on the work on Julien Gracq

Författare och institution:
Carla Cariboni Killander (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Orbis Litterarum, 59 ( 4 ) s. 284-298
ISSN:
0105-7510
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
80106
Posten skapad:
2008-12-08 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007