transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recruitment of coastal planktonic diatoms from benthic versus pelagic cells: Variations in bloom development and species composition

Författare och institution:
Melissa R. McQuoid (Institutionen för marin ekologi); Anna Godhe (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Limnology and Oceanography, 49 ( 4 ) s. 1123-1133
ISSN:
0024-3590
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Limnisk ekologi
Nyckelord:
swedish west-coast, skeletonema-costatum, resting spores, chaetoceros bacillariophyceae, phytoplankton blooms, hiroshima bay, sediments, survival, growth, waters
Postens nummer:
80097
Posten skapad:
2008-12-08 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007