transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Do systolic murmurs predict mortality in the elderly? A 15-year longitudinal population study of 70-year-olds

Författare och institution:
Debashish Kumar Dey (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); Valter Sundh (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); Bertil Steen (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik)
Publicerad i:
Archives of Gerontology and Geriatrics, 38 ( 2 ) s. 191-200
ISSN:
0167-4943
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
Nyckelord:
aortic-stenosis, heart-disease, association, gothenburg, people, age
Postens nummer:
80096
Posten skapad:
2008-12-08 14:02
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007