transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Standing or downed dead trees - does it matter for saproxylic beetles in temperate oak-rich forest?

Författare och institution:
Niklas Franc (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH-REVUE CANADIENNE DE RECHERCHE FORESTIERE, 37 ( 12 ) s. 2494-2507
ISSN:
0045-5067
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Skogsvetenskap ->
Skogsskötsel
Nyckelord:
species richness, southern sweden, spruce forest, wood, coleoptera, populus, norway, conservation, disturbance, management
Postens nummer:
80088
Posten skapad:
2008-12-08 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007