transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of massaging on hardness, rheological properties, and structure of four wild boar muscles of different fibre type content and age

Författare och institution:
J. Zochowska-Kujawska (-); K. Lachowicz (-); M. Sobczak (-); L. Gajowiecki (-); M. Kotowicz (-); A. Zych (-); Dagmara Medrala (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Meat Science, 75 ( 4 ) s. 595-602
ISSN:
0309-1740
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap
Nyckelord:
bovine muscle, beef muscles, connective-tissue, cured products, meat quality, growth-rate, pigs, texture, time, ham
Postens nummer:
80087
Posten skapad:
2008-12-08 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007