transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immunohistochemical staining of post-mortem adult human brain sections

Författare och institution:
Henry J. Waldvogel (-); Maurice A Curtis (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Kristin Baer (-); Mark I. Rees (-); Richard L.M. Faull (-)
Publicerad i:
Nature Protocols, 1 ( 6 ) s. 2719-2732
ISSN:
1745-2473
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Nyckelord:
huntingtons-disease brain, gaba(a) receptor subunits, antigen-retrieval immunohistochemistry, human basal ganglia, subependymal layer, parvalbumin immunoreactivity, cellular-distribution, glycine receptor, progenitor cells, spinal-cord
Postens nummer:
80086
Posten skapad:
2008-12-08 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007