transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phocid seals, seal lice and heartworms: A terrestrial host-parasite system conveyed to the marine environment

Författare och institution:
Sonja Leidenberger (-); Karin C. Harding (Institutionen för marin ekologi); Tero Härkönen (-)
Publicerad i:
Diseases of Aquatic Organisms (DAO), 77 ( 3 ) s. 235-253
ISSN:
0177-5103
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Fisk- och akvakulturforskning ->
Fiske
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Veterinärmedicin
Nyckelord:
dipetalonema-spirocauda leidy, harbor seals, echinophthirius-horridus, dirofilaria-immitis, postmortem findings, helminth-parasites, pinniped phylogeny, anisakis-simplex, bering sea, wadden sea
Postens nummer:
80080
Posten skapad:
2008-12-08 13:51
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007