transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The 1988 and 2002 phocine distemper virus epidemics in European harbour seals

Författare och institution:
Tero Härkönen (-); Rune Dietz (-); Peter Reijnders (-); Jonas Teilmann (-); Karin C. Harding (Institutionen för marin ekologi); Ailsa Hall (-); Sophie Brasseur (-); Ursula Siebert (-); Simon J. Goodman (-); Paul D. Jepson (-); Thomas Dau Rasmussen (-); Paul Thompson (-)
Publicerad i:
DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, 68 ( 2 ) s. 115-130
ISSN:
0177-5103
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Fisk- och akvakulturforskning ->
Fiske
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Veterinärmedicin
Nyckelord:
morbillivirus infection, halichoerus-grypus, mass mortality, marine mammals, grey seals, organochlorine contaminants, population-dynamics, immune-responses, western atlantic, flame retardants
Postens nummer:
80077
Posten skapad:
2008-12-08 13:47
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007