transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Use of an ATP assay to determine viable microbial biomass in Fennoscandian Shield groundwater from depths of 3-1000 m

Författare och institution:
Hallgerd Eydal (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Karsten Pedersen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi)
Publicerad i:
Journal of Microbiological Methods, 70 ( 2 ) s. 363-373
ISSN:
0167-7012
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Nyckelord:
introduced organic-compounds, deep crystalline bedrock, adenosine-triphosphate, southeastern sweden, bacteria, luciferase, rock, bioluminescence, microorganisms, starvation
Postens nummer:
80070
Posten skapad:
2008-12-08 13:42
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007