transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modulation of the neutron star boundary layer luminosity by disk oscillations

Författare och institution:
Marek A Abramowicz (Institutionen för fysik (GU)); J. Horàk (-); W. Kluzniak (-)
Publicerad i:
ACTA ASTRONOMICA, 57 ( 1 ) s. 1-10
ISSN:
0001-5237
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Nyckelord:
quasi-periodic oscillations, thick accretion discs, black-hole accretion, x-ray binaries, nonlinear resonance, qpo phenomenon, coherence, tori
Postens nummer:
80049
Posten skapad:
2008-12-08 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007