transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proteomic investigation of glioblastoma cell lines treated with wild-type p53 and cytotoxic chemotherapy demonstrates an association between galectin-1 and p53 expression

Författare och institution:
Maja Puchades (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Carol L Nilsson (-); Mark R. Emmett (-); Kenneth D. Aldape (-); Yongjie Ji (-); Frederick F. Lang (-); Ta-Jen Liu (-); Charles A. Conrad (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH, 6 ( 2 ) s. 869-875
ISSN:
1535-3893
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Nyckelord:
human gliomas, human lung, proteins, cancer, brain, tumor, multiforme, apoptosis, subtypes, breast
Postens nummer:
80025
Posten skapad:
2008-12-08 13:12
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007