transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resistance of human immunodeficiency virus type 1 to the high-mannose binding agents cyanovirin N and concanavalin A

Författare och institution:
Myriam Witvrouw (-); Valery Fikkert (-); Anke Hantson (-); Christophe Pannecouque (-); Barry R. O'Keefe (-); James McMahon (-); Leonidas Stamatatos (-); Erik De Clercq (-); Anders Bolmstedt (Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Journal of Virology, 79 ( 12 ) s. 7777-7784
ISSN:
0022-538X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi ->
Virologi
Nyckelord:
envelope glycoprotein gp120, inactivating protein, linked glycans, plant-lectins, structural basis, antibody 2g12, cd4 binding, hiv type-1, potent, glycosylation
Postens nummer:
80019
Posten skapad:
2008-12-08 13:06
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007