transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vertical ridge augmentation with autogenous bone grafts: Resorbable barriers supported by ostheosynthesis plates versus titanium-reinforced barriers. A preliminary report of a blinded, randomized controlled clinical trial

Författare och institution:
Mauro Merli (-); Massimo Migani (-); Marco Esposito (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, 22 ( 3 ) s. 373-382
ISSN:
0882-2786
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
surgery
Postens nummer:
80016
Posten skapad:
2008-12-08 13:00
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007