transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immediate implant placement with transmucosal healing in areas of aesthetic priority: A multicentre randomized-controlled clinical trial I. Surgical outcomes

Författare och institution:
NP Lang (-); MS Tonetti (-); JE Suvan (-); JP Bernard (-); Daniele Botticelli (Institutionen för odontologi); I Fourmousis (-); M Hallund (-); R Jung (-); L Laurell (-); GE Salvi (-); D Shafer (-); HP Weber (-)
Publicerad i:
CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH, 18 ( 2 ) s. 188-196
ISSN:
0905-7161
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
guided tissue regeneration, intrabony defects, plaque control, extraction, principle, dog
Postens nummer:
80005
Posten skapad:
2008-12-08 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007