transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How does the timing of implant placement to extraction affect outcome?

Författare och institution:
Marc Quirynen (-); Nele Van Assche (-); Daniele Botticelli (Institutionen för odontologi); Tord Berglundh (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, 22 s. 203-220
ISSN:
0882-2786
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
periodontally infected sites, single-tooth extraction, rotated palatal flap, follow-up report, least 5 years, immediate implants, clinical-evaluation, retrospective evaluation, dehiscence defects, human biopsies
Postens nummer:
79998
Posten skapad:
2008-12-08 12:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007