transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Structural basis of filamin A functions

Författare och institution:
F Nakamura (-); Teresia Magnuson Osborn (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); CA Hartemink (-); JH Hartwig (-); TP Stossel (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF CELL BIOLOGY, 179 ( 5 ) s. 1011-1025
ISSN:
0021-9525
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Nyckelord:
actin-binding protein, f-actin, cross-linking, arp2/3 complex, rod domain, filaments, abp-280, cells, malformations, mutations
Postens nummer:
79975
Posten skapad:
2008-12-08 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007