transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trade-offs between offspring size and number in the lizard Lacerta vivipara: a comparison between field and laboratory conditions

Författare och institution:
Tobias Uller (Zoologiska institutionen); Mats Olsson (-)
Publicerad i:
Journal of Zoology, 265 s. 295-299
ISSN:
0952-8369
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
egg size, reproductive output, van-noordwijk, life-history, clutch size, jong model, vipera-aspis, constraint, evolution, allocation
Postens nummer:
79974
Posten skapad:
2008-12-08 11:51
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007