transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adhesion and invasion to epithelial cells by fimA genotypes of Porphyromonas gingivalis

Författare och institution:
J.E. Umeda (-); C. Missailidis (-); P.L. Longo (-); D. Anzai (-); Maude Wikström (Institutionen för odontologi); M.P.A. Mayer (-)
Publicerad i:
ORAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY, 21 ( 6 ) s. 415-419
ISSN:
0902-0055
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
fimbriae, periodontitis, strains, gene
Postens nummer:
79962
Posten skapad:
2008-12-08 11:42
Posten ändrad:
2008-12-08 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007