transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physiological and metabolic properties of a digestion-resistant maltodextrin, classified as type 3 retrograded resistant starch

Författare och institution:
Fred Brouns (-); Eva Arrigoni (-); Anna Maria Langkilde (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Inge Verkooijen (-); Caroline Fässler (-); Henrik Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Bernd Kettlitz (-); Michiel van Nieuwenhoven (-); Henriette Philipson (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Renato Amado (-)
Publicerad i:
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 ( 4 ) s. 1574-1581
ISSN:
0021-8561
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Kemiteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap
Nyckelord:
chain fatty-acids, small-intestine, dietary fiber, colorectal-cancer, in-vitro, butyrate, polysaccharides, fermentation, ileostomy, products
Postens nummer:
79921
Posten skapad:
2008-12-08 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007