transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The function of left ventricular basal segments is most important for long-term recovery

Författare och institution:
Margareta Scharin Täng (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Finn Waagstein (Wallenberglaboratoriet); Bert Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, 121 ( 3 ) s. 284-290
ISSN:
0167-5273
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
idiopathic dilated cardiomyopathy, myocardial contractile reserve, congestive-heart-failure, beta-blocker therapy, ejection fraction, metoprolol, improvement, dobutamine, trial, carvedilol
Postens nummer:
79919
Posten skapad:
2008-12-08 11:02
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007