transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Differences in agricultural returns: an empirical test of efficiency in factor input allocation using Vietnamese data

Författare och institution:
Martin Linde-Rahr (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Agricultural Economics, 32 ( 1 ) s. 35-45
ISSN:
0169-5150
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi ->
Areell ekonomi ->
Jordbruksekonomi
Nyckelord:
price uncertainty, competitive firm, shadow wages, specification, households, model
Postens nummer:
79909
Posten skapad:
2008-12-08 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007