transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To what extent do patients in general practice reach guideline lipid-lowering treatment goals?

Författare och institution:
Per Kristiansson (-); Ingela Björholt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning); Annica Siewert-Delle (-); Kurt Sva?rdsudd (-)
Publicerad i:
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PREVENTION & REHABILITATION, 14 ( 1 ) s. 149-151
ISSN:
1741-8267
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
coronary-heart-disease, cross-sectional survey, secondary prevention, euroaspire-ii, cholesterol, drugs, simvastatin, countries, trial
Postens nummer:
79908
Posten skapad:
2008-12-08 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007