transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MHC, health, color, and reproductive success in sand lizards

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen); Thomas Madsen (-); Erik Wapstra (-); Bengt Silverin (Zoologiska institutionen); Beata Ujvari (-); Ha?kan Wittzell (-)
Publicerad i:
Behavioral Ecology and Sociobiology, 58 ( 3 ) s. 289-294
ISSN:
0340-5443
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
major histocompatibility complex, lacerta-agilis, immunocompetence-handicap, mating preferences, seasonal-changes, vipera-berus, immunity, stress, sticklebacks, resistance
Postens nummer:
79906
Posten skapad:
2008-12-08 10:49
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007