transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. Part V: Histologic evaluations of PRF effects on bone allograft maturation in sinus lift

Författare och institution:
Joseph Choukroun (-); Antoine Diss (-); Alain Simonpieri (-); Marie-Odile Girard (-); Christian Schoeffler (-); Steve L. Dohan (-); Anthony J.J. Dohan (-); Jaafar Mouhyi (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); David Dohan Ehrenfest (-)
Publicerad i:
ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS, 101 ( 3 ) s. 299-303
ISSN:
1079-2104
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
consensus conference, autogenous bone, plasma, osseointegration, enhancement, combination, defects, grafts, marrow, augmentation
Postens nummer:
79898
Posten skapad:
2008-12-08 10:43
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007