transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tactile functions after cerebral hemispherectomy

Författare och institution:
Helena Backlund (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); C. Morin (-); A. Ptito (-); M.C. Bushnell (-); Håkan Olausson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Publicerad i:
Neuropsychologia, 43 ( 3 ) s. 332-339
ISSN:
0028-3932
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
directional sensibility, light touch, cortical activation, spatial summation, cortex, sensitivity, reorganization, dysfunction, perception, lesion
Postens nummer:
79886
Posten skapad:
2008-12-08 10:31
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007