transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implant stability measurements for implants placed at the time of extraction: A cohort, prospective clinical trial

Författare och institution:
William Becker (-); Lars Sennerby (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Edwin Bedrossian (-); Burton E. Becker (-); Jean Pierre Lucchini (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, 76 ( 3 ) s. 391-397
ISSN:
0022-3492
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
resonance frequency-analysis, titanium implants, rabbit tibia, onlay bone, augmentation
Postens nummer:
79880
Posten skapad:
2008-12-08 10:25
Posten ändrad:
2010-03-11 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007