transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Annoyance due to single and combined sound exposure from railway and road traffic

Författare och institution:
Evy Öhrström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Eva M. Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Annbritt Skånberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Helena Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Pär Ängerheim (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Journal of the Acoustical Society of America, 122 ( 5 ) s. 2642-2652
ISSN:
0001-4966
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Strömningsmekanik och akustik ->
Akustik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Nyckelord:
transportation noise, disturbances
Postens nummer:
79876
Posten skapad:
2008-12-08 10:20
Posten ändrad:
2013-05-16 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007