transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of implant taper on the primary and secondary stability of osseointegrated titanium implants

Författare och institution:
Dominic O'Sullivan (-); Lars Sennerby (Odontologiska institutionen & Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Neil Meredith (-)
Publicerad i:
CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH, 15 ( 4 ) s. 474-480
ISSN:
0905-7161
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
resonance frequency measurements, cortical bone, rabbit tibia, integration, anchorage, tissue
Postens nummer:
79870
Posten skapad:
2008-12-08 10:14
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007