transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beräkningsinriktad matematikutbildning för maskinteknikprogrammet på Chalmers

Författare och institution:
Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik, Chalmers); Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik, Chalmers); Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens (Sammanstält av K. Edström, J. Malmqvist och K. Pettersson), (CD) s. 15p
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Annan materialteknik ->
Övrig teknisk mekanik
Postens nummer:
79811
Posten skapad:
2008-12-05 15:52
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007