transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Syn- och ögonförändringar hos 59 barn och ungdomar med genetisk verifierad mitokondriell sjukdom

Författare och institution:
AK S Honarvar (-); S Andersson (-); Niklas Darin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Mar Tulinius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Ali-Reza Moslemi (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Marita Andersson Grönlund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Svenska Läkarsällskapets Riksstämma, Göteborg, Sverige, 26-28 nov 2008. Poster,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
79785
Posten skapad:
2008-12-05 15:06
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007