transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the H^1 - L^1 bundedness of operators

Författare och institution:
Stefano Meda (-); Peter Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Maria Vallarino (-)
Publicerad i:
Proc. Amer. Math. Soc., 136 s. 2921-2931
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
79755
Posten skapad:
2008-12-05 14:12
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007