transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Palm distributions of wave characteristics in encountering seas

Författare och institution:
Sofia Åberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Ross Leadbetter (-)
Publicerad i:
The Annals of Applied Probability, 18 ( 3 ) s. 1059-1084
ISSN:
1050-5164
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Distributions of wave characteristics of ocean waves, such as wave slope, waveheight or wavelength, are an important tool in a variety of oceanographic applications such as safety of ocean structures or in the study of ship stability, as will be the focus in this paper. We derive Palm distributions of several wave characteristics that can be related to steepness of waves for two different cases, namely for waves observed along a line at a fixed time point and for waves encountering a ship sailing on the ocean. The relation between the distributions obtained in the two cases is also given physical interpretation in terms of a "Doppler shift" that is related to the velocity of the ship and the velocities of the individual waves.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
Encountered waves; Gaussian process; Level crossings; Palm distribution; Rice's formula; Wave velocity
Postens nummer:
79744
Posten skapad:
2008-12-05 12:35
Posten ändrad:
2016-07-25 09:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007