transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Automatic Variation of Swedish Text by Syntactic Fronting

Författare och institution:
Kenneth Wilhelmsson (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Proceedings of the Workshop on NLP for Reading and Writing — Resources, Algorithms and Tools November 20, 2008 Stockholm, Sweden SLTC 2008, NEALT Proceedings Series, 3 s. 22-23
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ongoing work with a prototype implementation for automatic fronting of primary (main clause) constituents in Swedish input text is described. Linguistic constraints and some technical aspects are also discussed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
Syntactic Paraphrasing, syntactic fronting, Diderichsen's sentence schema, text editing
Ytterligare information:
The proceedings are published at electronically at Tartu University Library (Estonia) http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/8647 http://hdl.handle.net/10062/8712
Postens nummer:
79714
Posten skapad:
2008-12-04 18:15
Posten ändrad:
2011-06-22 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007