transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relative efficiency and product ivy development in Colombian and Peruvian cement production: A non-parametric comparison

Författare och institution:
Osvaldo Salas (Förvaltningshögskolan)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Memorandum No 226. Department of Economics
Postens nummer:
79698
Posten skapad:
2008-12-04 15:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007