transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gastrointestinal functions and food intake regulation in salmonids: impact of dietary lipids.

Författare och institution:
Björn Thrandur Björnsson (Zoologiska institutionen); Kristina Sundell (Zoologiska institutionen); Elisabeth Jönsson (Zoologiska institutionen); Fredrik Jutfelt (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); I Geurden (-); K Ruohonen (-); A Forsman (-); REO Olsen (-); E Ringö (-)
Antal sidor:
211
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Final report for the EC-project. GUTINTEGRITY Q5RT-2000-31656
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Nyckelord:
Salmonids, lipids, aquaculture.diet, sustainable, gastrointestinal
Postens nummer:
79646
Posten skapad:
2008-12-04 11:29
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007